גלריותעיצוב בריכות נוי


בריכת שחיה מבטון אדריכלי
בריכת שחיה מבטון אדריכלי
בריכת ספא
בריכת נוי מבטון אומנותי
בריכת דגי קוי וצמחי מים
בריכת דגי קוי ומפל מים מבטון אדריכלי
בריכת נוי ומפל מים מבטון אדריכלי
עץ דקל במרכז בריכת דגי קוי מסלעי בזלת
בריכת דגי קוי מסלעי בזלת
בריכת דגי קוי מבטון אדריכלי
בריכת דגי קוי מסלעי בזלת
בריכת דגים וגשר ברזל